Ha képezni kívánja munkatársait

Figyelem! Megváltozik az OKJ!

Megjelent az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ), amely a tanfolyami képzések területén 2013. január 1-től lép életbe. Az új OKJ - az eddigiektől eltérően - felnőttképzésben is kötelező óraszámokat ír elő. Számos szakterületen ez a jelenleginél magasabb óraszámokat és ebből következően hosszabb és költségesebb tanfolyamokat jelent majd. Ragadja meg Ön is a lehetőséget, tekintse meg kínálatunkat, és jelentkezzen tanfolyamainkra még most!

Képzés adatlap

Általános laboráns

Nyvsz.: E-000534/2014/A016 (Kft.)

Szakmai terület: Vegyipar OKJ, képzés azonosító: 31 524 01
Előfeltétel: alapfokú iskolai végzettség Képzési forma: kihelyezett csoportos felnőttképzés
Egészségügyi alkalmassági vizsga: Van Képzési idő: 400 óra

Munkaterület leírása:

Az általános laboráns vegyipari jellegű laboratóriumban leírások, szabványok alapján felsőbb szakmai irányítás és felügyelet mellett végzi munkáját. Elvégzi a vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést, és előkészíti a mintákat vizsgálatra. Gondoskodik a vegyipari laboratórium rendjéről, az eszközök tisztaságáról. Vegyipari vizsgálati laboratóriumban fizikai vizsgálatokat, valamint klasszikus analitikai elemzéseket készít elő és végez.
Közreműködik az anyagok laboratórium körülmények közötti előállításában, a munka előkészítésében. Munkáját a vegyipari munkavédelmi és speciális környezetvédelmi előírások betartásával végzi.

A részszakképesítéssel rendelkező vegyipari üzemi- és kutató laboratóriumokban alapvető laboratóriumi tevékenységeket végezhet szakmai irányítás mellett.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
 • előkészíteni a vizsgálatokhoz szükséges vegyszereket, anyagokat, eszközöket
 • meggyőződni a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
 • mintákat venni vagy átveszi a vizsgálandó mintákat
 • vegyipari laboratóriumi vizsgálatok előkészítését végezni
 • vegyipari laboratóriumban, vagy külső helyszínen elvégezni a minták előírás szerinti vizsgálatait
 • minőségi és mennyiségi analitikai munkát végezni
 • vegyipari laboratóriumi szabvány vizsgálatokat végezni
 • preparatív laboratóriumi munkát végezni
 • elvégezni a szilárd anyagok, folyadékok és a gázok mennyiségi és minőségi elemzésével kapcsolatos előkészítő munkát
 • egyszerű műszeres analitikai méréseket elvégezni
 • dokumentációs feladatokat végezni
 • gondoskodni a laboratórium általános rendjéről
 • elvégezni a laboratóriumi eszközök, berendezések rá vonatkozó karbantartási feladatait
 • alkalmazni és betartani a környezetvédelmi előírásokat, és szabványokat
   

Egyéb megjegyzés:

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Általános laboráns feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:

Anyagminta feldolgozása, vizsgálatra előkészítése (oldás, feltárás, törzsoldat-készítés), fizikai mérések végzése, oldatok készítése, klasszikus analitikai mérések végzése, műszeres analitikai mérések (pH-mérés, konduktometriás és refraktometriás mérés), preparátumok előállítása, az eredmények értékelése, dokumentálása. Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök használata.

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Munka- és környezetvédelmi feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:
Munkavédelmi-, biztonságtechnikai- és tűzvédelmi faladatok ismertetése. Vegyi anyagok környezetre gyakorolt hatásai, légszennyezők, vizek szennyezői, vízminőségi adatok, talajszennyezések bemutatása.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
   

Kapcsolódó dokumentumok: