Ha képezni kívánja munkatársait

Figyelem! Megváltozik az OKJ!

Megjelent az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ), amely a tanfolyami képzések területén 2013. január 1-től lép életbe. Az új OKJ - az eddigiektől eltérően - felnőttképzésben is kötelező óraszámokat ír elő. Számos szakterületen ez a jelenleginél magasabb óraszámokat és ebből következően hosszabb és költségesebb tanfolyamokat jelent majd. Ragadja meg Ön is a lehetőséget, tekintse meg kínálatunkat, és jelentkezzen tanfolyamainkra még most!

Képzés adatlap

Vegyipari rendszerkezelő

Nyvsz.: E-000534/2014/A016 (Kft.)

Szakmai terület: Gépipar OKJ, képzés azonosító: 34 524 02
Előfeltétel: alapfokú iskolai végzettség Képzési forma: kihelyezett csoportos felnőttképzés
Egészségügyi alkalmassági vizsga: Van Képzési idő: 800 óra

Munkaterület leírása:

A Vegyipari rendszerkezelő önállóan vagy munkahelyi vezető irányítása mellett végzi a vegyipari gyártási folyamatok végrehajtását, készülékek, berendezések üzemeltetését. A korszerű ipari mérő- és ellenőrző rendszerek segítségével kapott információk alapján a technológiai utasítás szerint beavatkozik a gyártási folyamatba. Egyszerűbb gépkarbantartó, javító munkákat végez. Ellenőrzi az általa gyártott termékek minőségét, kémiai összetételét üzemanalitikai eszközökkel.
Munkakörében képes:
 • a beszállított alapanyagok, gyártási segédanyagokat fogadni, raktározni;
 • a beszállított anyag minőségével és pontos mennyiségével kapcsolatos gyorsvizsgálatokat elvégezni; (üzemanalitikai feladatok, fizikai és kémiai alapjellemzők mérése)
 • beszállított anyagot feldolgozásra előkészíteni;
 • a gyártás során felmerülő javítási, karbantartási munkákat felmérni;
 • a gyártás során felmerülő javítási, karbantartási munkákhoz szükséges eszközöket, szerszámokat és segédanyagokat kiválasztani, a vonatkozó szabványokat és katalógusokat használni;
 • az alapvető gyorsjavításokat (tömítéscsere, szabványos cserealkatrész beépítése, kenési rendszer ellenőrzése, kenőanyag utántöltése) elvégezni;
 • új berendezés üzembe helyezésében részt venni;
 • figyelemmel kísérni a gyártási paraméterek alakulását, értékelni és összehasonlítani a technológiai utasítással;
 • a korszerű, automatizált gyártás folyamatjelző műszereit leolvasni, értékelni, és a jelzések alapján a technológiai utasításnak megfelelő mértékben beavatkozni;
 • technológiai utasítás, recept vagy leírás alapján működtetni vegyipari berendezéseket, végrehajtani gyártási technológiát;
 • a korszerű, automatizált sorozattermelő (adagoló, kiszerelő, csomagoló stb.) berendezések vezérlőelemeit - pneumatikus, elektromos vagy hidraulikus vezérlőeszközeit - üzembe helyezni, működésüket ellenőrizni és a szükséges mértékű zavarelhárítást végrehajtani;
 • közreműködni az üzemzavarok, minőségi problémák elhárításában
 • ellenőrizni a zavartalan alapanyag- és energiaellátást;
 • betartani az üzemre, gyártási folyamatokra vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi, zajvédelmi rendszabályokat;
 • kezelni a minőségelemző és környezetvédelmi ellenőrző üzemi analitikai műszereket;
   

Egyéb megjegyzés:

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Karbantartási és méréstechnikai feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
 • Vegyipari alapberendezések (csőszerelvények, szivattyúk, tartályszerelvények), állapotfelmérése, karbantartása (tömítéscsere, tokozott műszerek, érzékelők cseréje stb.);
 • Anyagminta vétele, osztályozása, vizsgálatra előkészítése (aprítás, oldás);
 • Egyszerű műszeres üzemanalitikai feladatok elvégzése (pH-mérés, törésmutató mérés, vékonyréteg kromatográfiás vizsgálat);
 • Hőmérséklet, nyomás és áramló mennyiség mérése (hagyományos és elektronikus eszközökkel);
 • A mérési eredmények dokumentálása, egyszerű értékelő - naplózó számítások elvégzése,
 • Az egyéni és kollektív védőeszközök használata.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 25%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Vegyipari rendszerkezelői feladatok
A vizsgafeladat ismertetése
 • Tartályok, keverős készülékek, autoklávok töltése, ürítése, anyagmozgatási feladat végrehajtása;
 • Ipari hőcserélő berendezések kezelése, fűtési és hűtési feladat végrehajtása;
 • Vegyipari célberendezések (szűrő, centrifuga, bepárló, szárító, desztilláló, kiszerelő stb.) működtetése, folyamatos üzemvitel biztosítása technológiai utasítás alapján;
 • Folyamatjelző és irányító műszerek leolvasása, mérési és üzemviteli adatok naplózása, értékelő grafikonok, táblázatok használata;
 • A nyomástartó edények kezelésére vonatkozó biztonsági szabályok betartása és az egyéni valamint kollektív védőeszközök használata.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 35%


Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Kémiai, műszaki és munkaszervezési ismeretek
 • Mértékegységek (tömeg, térfogat, nyomás, hőmérséklet) és átszámítások bemutatása;
 • Kémiai és fizikai változások, endoterm és exoterm folyamatok, halmazállapotok, oldatok és keverékek;
 • Elemek, atomok, anyagmennyiség, kémiai kötés fogalma, típusai, periódusos rendszer;
 • Szervetlen és szerves vegyületek tulajdonságai, jellemzésük;
 • Erő, munka, teljesítmény - forgó mozgás-átvitel műszaki megoldásainak bemutatása;
 • Gépelemek ábrázolása, egyszerű gépelemekről készült ábrák értelmezése;
 • Ipari folyamatábrák tartalma, felépítése, értelmezése;
 • Munkavédelmi-, biztonságtechnikai- és tűzvédelmi faladatok ismertetése;
 • Vegyi anyagok környezetre gyakorolt hatásainak bemutatása;
 • Munkajogi, gazdasági és munkaszervezési feladatok ismertetése.

A vizsga időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Vegyipari rendszerkezelői ismeretek

 • Szerves és szervetlen vegyipari technológiák és műveletek alkalmazása a vegyipari eljárásokban, a fontosabb technológiák bemutatása, folyamatábrák értelmezése;
 • Technológiai folyamatokat befolyásoló paraméterek értelmezése, a nyomás és a hőmérséklet szerepének ismertetése;
 • Vegyipari műveleti alap- és célberendezések - szivattyúk, keverők, hőcserélők, anyag-elválasztási eszközök, szárítók, desztillálók, reaktorok stb. - működésének ismertetése, ábrájuk alapján való azonosításuk, jellemzőik megadása;
 • A vegyipari technológiák anyag és energia ellátásának ismertetése, gazdaságossági és környezetvédelmi szempontok;
 • A vegyiparban alkalmazott mérő és irányítástechnikai eszközök bemutatása, az automatizált gyártás főbb tulajdonságainak ismertetése.

A vizsga időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 20%
   

Kapcsolódó dokumentumok: