Ha képezni kívánja munkatársait

Figyelem! Megváltozik az OKJ!

Megjelent az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ), amely a tanfolyami képzések területén 2013. január 1-től lép életbe. Az új OKJ - az eddigiektől eltérően - felnőttképzésben is kötelező óraszámokat ír elő. Számos szakterületen ez a jelenleginél magasabb óraszámokat és ebből következően hosszabb és költségesebb tanfolyamokat jelent majd. Ragadja meg Ön is a lehetőséget, tekintse meg kínálatunkat, és jelentkezzen tanfolyamainkra még most!

Képzés adatlap

Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető

Nyvsz.: E-000534/2014/A015 (Kft.)

Szakmai terület: Energetika OKJ, képzés azonosító: 32 522 01
Előfeltétel: alapfokú iskolai végzettség Képzési forma: kihelyezett csoportos felnőttképzés
Egészségügyi alkalmassági vizsga: Van Képzési idő: 160 óra

Munkaterület leírása:

Ipari hűtőberendezéseket és hűtőrendszert üzemelteti, működtetéshez szükséges ellenőrzéseket, karbantartásokat végez. Biztosítja a működés és üzemi folyamatok feltételeit, előírások szerinti vizsgálatokat.


A szakképesítéssel rendelkező képes:
  • Beállítani, beállíttatni a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezelni a számítógépes programokat
  • A technológiai előírás szerint biztosítani a megfelelő teljesítményt a hűtőrendszernek
  • Vészhelyzetben intézkedni a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek biztonságos leállításáról
  • Dokumentálni és ellenőrizni a berendezések biztonságos működését
  • Kiválasztani a gyártáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket

Egyéb megjegyzés:


Valamennyi modul a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulzáró vizsgával zárul. 

A modulzáró vizsga időpontja a képzés órarendjében rögzítésre kerül, dokumentációjának kezelése a minőségbiztosítási keretrendszer vonatkozó előírásai szerint történik.


A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:


Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:
Hűtéstechnikai hálózat üzemeltetése. Hűtéstechnikai központkezelői feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:
Reteszfeltételek ellenőrzése
Hűtőberendezés rendszerre történő rákapcsolása
A hűtőtér hőmérsékletének ellenőrzése
A hűtőrendszer beindítása
A hűtőrendszer biztonságos és gazdaságos működésének felügyelete
A biztonsági és üzemi szerelvények működésének, állapotának felügyelete
A helyi technológiai rendszerek működtetése
Segédberendezések üzemeltetése
Kiegészítő berendezések tisztítása, dokumentálása
A gépház területének és a védőfelszerelések ellenőrzése
A hűtési rendszer beindításra történő előkészítése a gépkönyveknek, utasításoknak megfelelően
Üzemmód kiválasztása, a kompresszor indítása
A kondenzátor teljesítményének beállítása, a víz szintjének, és a ventilátoroknak az ellenőrzése
A hűtőközeg-szivattyú működtetése/ellenőrzése
A kondenzátornyomás, az elpárolgási hőmérséklet, a szennyeződések és tömítetlenség ellenőrzése
A másodlagos rendszer feltöltése, a telítettség, és a légtelenítés ellenőrzése
A vákuumszivattyú csatlakoztatása, a szelepek állásának ellenőrzése
A dugattyús vagy turbókompresszor teljesítményének beállítása
A hűtő- és közvetítőközegek, olajok kezelése, tárolása
Felügyeleti rendszer hibajelzésének értékelése és beavatkozás végrehajtása

A vizsgafeladat időtartama: 75 perc
A vizsgafeladat aránya: 70 %


 

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: 
Hűtéstechnikai kezelői feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:
A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés
A környezetkárosító hatások elleni aktív és passzív védelem
Veszélyes- és tűzveszélyes anyagok tárolása és szállítása, vegyi folyamatok biztonsága 
Áramlástan, áramlástani mérések, hőtan, villamossági tudnivalók
Hűtőberendezések szerkezeti részei, felépítésük és feladatuk
Hűtőgép teljesítménye és azt befolyásoló tényezők ismertetése
Hűtőberendezés vezérlése, automatika elemei és működési feltételei
Hűtőgépek segédberendezései, felépítésük, működésük
Hűtőberendezések és hálózatának karbantartása
Hűtőgépek alkalmazása és körülményei
Hűtőgépek és hálózatok üzemzavarai, vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30%


A nem központi gyakorlati és a szóbeli vizsgatevékenységek vizsgaidőpontját a vizsgaszervező állapítja meg.
A szakmai és vizsgakövetelményben előírt valamennyi vizsgafeladat értékelése külön-külön, 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel történik.


A vizsgázó az egyes vizsgafeladatokban elért teljesítménye alapján egyetlen összesített osztályzatot kap. Az osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) és elégtelen (1).


Kapcsolódó dokumentumok: