Ha képezni kívánja munkatársait

Figyelem! Megváltozik az OKJ!

Megjelent az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ), amely a tanfolyami képzések területén 2013. január 1-től lép életbe. Az új OKJ - az eddigiektől eltérően - felnőttképzésben is kötelező óraszámokat ír elő. Számos szakterületen ez a jelenleginél magasabb óraszámokat és ebből következően hosszabb és költségesebb tanfolyamokat jelent majd. Ragadja meg Ön is a lehetőséget, tekintse meg kínálatunkat, és jelentkezzen tanfolyamainkra még most!

Képzés adatlap

Külszíni bányász

Nyvsz.: E-000534/2014/A028 (Kft.)

Szakmai terület: Bányászat OKJ, képzés azonosító: 32 544 01
Előfeltétel: alapfokú iskolai végzettség Képzési forma: kihelyezett csoportos felnőttképzés
Egészségügyi alkalmassági vizsga: Van Képzési idő: 540 óra

Munkaterület leírása:

A szakképesítéssel rendelkező képes:
 • Betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűzvédelem, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiá-ra vonatkozó egyéb előírásokat
 • Gondoskodni elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
 • Elsősegélyt nyújtani
 • Felismerni a különböző talajféléket, kőzeteket, alkalmazni az alapvető hidrogeológiai és tereptani ismerete-ket
 • Alkalmazni az elektromosságon alapuló gépek elektrotechnikai működésének alapjait
 • Működtetni az alapvető gépeket (motorok, erőátviteli berendezések, szivattyúk, kompresszorok, hőcserélők, stb.)
 • Gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök működési környezetét ellenőrizni, meggyőződni biztonságos voltukról
 • Napi karbantartási műveleteket végezni
 • Szállító berendezéseket beállítani, átépíteni, áthelyezni
 • Eseményekkel kapcsolatos információkat, adatokat dokumentálni
 • Mérési eredményt értékelni, rögzíteni
 • Munkacsoportokat kialakítani, együttműködést szervezni a munkacsoportok között
 • Ásványvagyont felmérni, termelvényt, készletmennyiséget becsülni, mérni
 • Meddőt elhelyezni, hányófelületet kialakítani
 • Felszíni vízelvezetést kialakítani
 • Művelési határokat, tevékenységi területeket kijelölni

Egyéb megjegyzés:

A szakmai vizsga komplex szakmai vizsga. 

Követelménye:
 • A képzés ismeretanyagának elsajátítását követően a képzésben részt vevő személy a megszerzett ismeretekről, készségekről, képességekről a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott előírásoknak megfelelő szakmai vizsgán ad számot, amelynek eredményessége esetén OKJ-s szakképesítést igazoló államilag elismert bizonyítványt kap.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

Modulzáró vizsgák sikeres, legalább 51%-os teljesítése.A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Külszíni bányászati feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:
 • Külszíni jövesztő, szállító, feldolgozó és egyéb gépek kezelése, karbantartása

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat aránya: 70%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Külfejtési műveletek, munkafolyamatok

A vizsgafeladat ismertetése:
 • A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30 %

Kapcsolódó dokumentumok: