Ha képezni kívánja munkatársait

Figyelem! Megváltozik az OKJ!

Megjelent az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ), amely a tanfolyami képzések területén 2013. január 1-től lép életbe. Az új OKJ - az eddigiektől eltérően - felnőttképzésben is kötelező óraszámokat ír elő. Számos szakterületen ez a jelenleginél magasabb óraszámokat és ebből következően hosszabb és költségesebb tanfolyamokat jelent majd. Ragadja meg Ön is a lehetőséget, tekintse meg kínálatunkat, és jelentkezzen tanfolyamainkra még most!

Képzés adatlap

Raktáros

Nyvsz.: E-000534/2014/A004 (Kft.)

Szakmai terület: Egyéb OKJ, képzés azonosító: 31 341 04
Előfeltétel: alapfokú iskolai végzettség Képzési forma: kihelyezett csoportos felnőttképzés
Egészségügyi alkalmassági vizsga: Van Képzési idő: 280 óra

Munkaterület leírása:

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A raktáros feladata a raktár működésével kapcsolatos tevékenységek lebonyolítása. Ennek során a
raktárba beérkező áruk átvételétől a kiszállítások előkészítéséig az alábbiakban részletezett tevékenységeket kell ellátnia:

A résszakképesítéssel rendelkező képes:

 • A raktárba érkező áruk fogadásával, átvételével kapcsolatos feladatok elvégzésére
 • Az áru be- és kitárolásához szükséges adminisztrációs feladatokat elvégezni
 • Kezelni a raktározás dokumentumait
 • Ellenőrizni a tárolóhelyek és tárolóeszközök műszaki állapotát
 • Ellenőrizni a berendezések és informatikai eszközök működőképességét
 • Kezelni a raktárirányítás eszközeit
 • Előkészíteni és elvégezni az áru összeállítást
 • Előkészíteni az árukiszállítást
 • Alkalmazni a speciális áruk (veszélyes áru, élelmiszer) kezelési, tárolási szabályait
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

 • Modulzáró vizsgák sikeres, legalább 51%-os teljesítése.

A munkavédelmi követelmények a követelménymodulban szerepelnek


A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:         Raktározási feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
 • Raktározással kapcsolatos dokumentumok kitöltése, áruátvételi folyamatok elvégezése, tárolási mód kiválasztása, tárolási hely kijelölése, betárolás elvégzése, megrendelések alapján komissiózási lista el-készítése, a komissiózási lista alapján árukiszedés elvégezése, kiszedett áru előkészítése kiszállításra, leltárterv készítése, leltározás főbb dokumentumainak összeállítása, munkabiztonsági és veszélyes áruk kezelésére vonatkozó alapvető jelölések értelmezése

A vizsgafeladat időtartama:         120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:     60%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:         Raktározási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:
 • A logisztikai lánc raktártípusai
 • Raktári folyamatmodulok,
 • A raktár-technológia fogalma, összetevői
 • A raktárirányítás informatikai rendszere
 • Tárolási módok és jellemzőik
 • FIFO, LIFO és FEFO tárolási rendszerek
 • Az áruátvétel módszerei és szabályai
 • A leltározás folyamata, a leltározás dokumentumai
 • Selejtezés és leértékelés végrehajtásának szabályai
 • Raktári anyagmozgató berendezések működtetése
 • Mérőeszközök alkalmazásának szabályai
 • A komissiózás folyamata és eszközrendszere
 • Áruazonosító rendszerek értelmezése
 • A veszélyes áru kezelése, tárolása
 • Élelmiszerek kezelése, tárolása

A vizsgafeladat időtartama:         30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:     40 %

Kapcsolódó dokumentumok: