Ha képezni kívánja munkatársait

Figyelem! Megváltozik az OKJ!

Megjelent az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ), amely a tanfolyami képzések területén 2013. január 1-től lép életbe. Az új OKJ - az eddigiektől eltérően - felnőttképzésben is kötelező óraszámokat ír elő. Számos szakterületen ez a jelenleginél magasabb óraszámokat és ebből következően hosszabb és költségesebb tanfolyamokat jelent majd. Ragadja meg Ön is a lehetőséget, tekintse meg kínálatunkat, és jelentkezzen tanfolyamainkra még most!

Képzés adatlap

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő

Nyvsz.: E-000534/2014/A024 (Kft.)

Szakmai terület: Energetika OKJ, képzés azonosító: 31 522 02
Előfeltétel: alapfokú iskolai végzettség Képzési forma: kihelyezett csoportos felnőttképzés
Egészségügyi alkalmassági vizsga: Van Képzési idő: 80 óra

Munkaterület leírása:

Képes ellenőrizni, üzembe helyezni a gázellátó rendszert

Képes a gázégőt feszültség alá helyezni

Képes ventilátorokat indítani

Képes indítani a gázégőt

Képes ellenőrizni a lángképet, a folyamatos üzemet

Képes rendszerre kötni a berendezést

Képes ellenőrizni a füstgázt (hőmérséklet, összetétel)

Képes felügyelni, ellenőrizni a biztonsági berendezések állapotát

 

Képes ellenőrizni, üzembe helyezni az olajtárolót és a napi olajtartályt

 

Képes felfűteni az olajat a megfelelő hőmérsékletre

 

Képes beindítani az olajszivattyút

 

Képes begyújtani az olajégőt

 

Képes üzemeltetni a gáz- és olajégőt

 

Képes ellenőrizni a gáz- és olajellátó rendszert

 

Képes kezelni, beállítani az üzemi szerelvényeket

 

Képes ellenőrizni és rögzíteni az üzemi paramétereket

 

Képes üzemeltetni, felügyelni a rábízott technológiai berendezéseket, rendszereket

 

Képes hatáskörében az előforduló hiba megszüntetéséről intézkedni

 

Képes vészhelyzet esetén a rendszerek működését leállítani

 

Képes szükség esetén felettesét értesíteni

 

Képes felügyelni a tüzelőanyag tároló központi tűzvédelmi rendszerét

 

Képes felügyelni az üzemcsarnok, kazánház vészszellőztető, veszélyes gázkoncentrációt ellenőrző mérő rendszerét

 

Képes biztosítani a veszélyes anyagok hatósági előírásoknak megfelelő tárolását

 

Képes vezetni az üzemi naplót, rögzíteni a műszakban történteket

 

Képes mérni, dokumentálni az elszámolási méréseket

 

Egyéb megjegyzés:

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10214-12

Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok

gyakorlati

11416-12

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelés

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelés

A vizsgafeladat ismertetése:

Mutassa be a helyszínen adott berendezés gáz ellátó rendszerét, a rendszer működését, főbb alkotó elemeit, feladataikat, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Ismertesse részletesen a nyomásszabályozó állomás felépítését (záró szerelvények, szűrő, redukáló, biztonsági szerelvények, műszerezettség, stb.)

Mutassa be az olaj lefejtő, tároló, befejtő rendszert, az olajszivattyú telepet, adott hőtechnikai berendezés (kazán, kemence, szárító) olajellátó rendszerét, az olajellátó rendszer üzemi és biztonsági szerelvényeit, a nyomásfokozó szivattyúkat

Mutassa be adott égőberendezés alkotó elemeit, azok szerepét, működését, az égőberendezés műszerezettségét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki az égőberendezés üzemeltetésére vonatkozó biztonsági követelmények bemutatására

Mutassa be az adott ipari gázfogyasztó berendezést magában foglaló üzemi csarnok légterében a gázkoncentrációt mérő, jelző és riasztó rendszert

Mutassa be az adott olaj- és gáztüzelő berendezés Üzemeltetési, Karbantartási Utasításában a tüzelőanyag ellátó rendszer üzembe vételére vonatkozó előírásokat

Értelmezze a gáz- és/vagy olajfogyasztó berendezés (égő) adattábláját.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %


Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelés szóbeli vizsgafeladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A központilag összeállított vizsgakérdések az Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok, valamint az Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelés megnevezésű modul témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Kapcsolódó dokumentumok: