Ha képezni kívánja munkatársait

Figyelem! Megváltozik az OKJ!

Megjelent az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ), amely a tanfolyami képzések területén 2013. január 1-től lép életbe. Az új OKJ - az eddigiektől eltérően - felnőttképzésben is kötelező óraszámokat ír elő. Számos szakterületen ez a jelenleginél magasabb óraszámokat és ebből következően hosszabb és költségesebb tanfolyamokat jelent majd. Ragadja meg Ön is a lehetőséget, tekintse meg kínálatunkat, és jelentkezzen tanfolyamainkra még most!

Képzés adatlap

Erősáramú berendezések felülvizsgálója

Nyvsz.: E-000534/2014/A032 (Kft.)

Szakmai terület: Energetika OKJ, képzés azonosító: 35 522 02
Előfeltétel: 3 év erősáramú szakmai gyakorlat, az előírt szakmai végzettség megszerzését követően, OKJ-s Villanyszerelő, vagy az SZVK-ban felsoroltak valamelyike Képzési forma: kihelyezett csoportos felnőttképzés
Egészségügyi alkalmassági vizsga: Van Képzési idő: 90 óra

Munkaterület leírása:

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Erősáramú villamos berendezések szabvány szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése, az ellenőrzés eredményének dokumentálása

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • hatályos jogszabály szerint felülvizsgálni az erősáramú villamos berendezést
 • ellenőrizni, megvizsgálni az előírt dokumentációk meglétét, és azokat a felülvizsgálatban felhasználni (tűzveszélyességi osztályba sorolás, áramköri rajzok, érintésvédelmi minősítő iratok, villámvédelmi minősítő iratok, Ex és CE bizonylatok)
 • villamos berendezést tűzveszélyességi osztályba sorolással, az érvényes szabványokkal összevetni
 • általános védőintézkedéseket ellenőrizni
 • energiaellátó berendezéseket és elosztóhálózatot ellenőrizni
 • épületek és helyiségek villamos berendezését felülvizsgálni
 • vezetékhálózatok szigetelési ellenállását mérni
 • hiány esetén áramköri rajzokat felvételezni
 • hiány esetén – tájékoztató jelleggel – helyiséget, szabadteret tűzveszélyességi osztályba sorolni
 • áramköri rajzok alapján túláramvédelmet értékelni
 • hibákat tár fel, azokat minősíteni
 • mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíteni, értékelni felülvizsgálatot dokumentál, minősítő iratot készíteni

Egyéb megjegyzés:

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése és a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11268-12 - Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata - írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Erősáramú berendezések felülvizsgálata
A vizsgafeladat ismertetése:

 • Energiaellátó berendezéseket és elosztóhálózatot ellenőrzi
 • Épületek és helyiségek villamos berendezését felülvizsgálja
 • Hibákat tár fel, azokat minősíti
 • Áramköri rajzokat felvételez
 • Túláramvédelmet értékel
 • Vezetékhálózatok szigetelési ellenállását méri
 • Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíti, értékeli
 • Felülvizsgálatot dokumentál, minősítő iratot készít
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Erősáramú berendezések felülvizsgálata tesztfeladat
A vizsgafeladat ismertetése:
 • A szakterületet érintő hatályos jogszabályok
 • A szakterület érvényes és visszavont szabványai
 • Teljesítménymérések, szigetelési ellenállás mérése
 • Tűz- és robbanásveszélyesség
 • A felülvizsgálati rendszer és a felülvizsgálati eljárás
 • Felülvizsgálati dokumentáció, a minősítő irat
 • Villamos hálózatok felépítése
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Erősáramú berendezések felülvizsgálata
A vizsgafeladat ismertetése:
 • A szakterületet érintő hatályos jogszabályok
 • A szakterület érvényes és visszavont szabványai
 • Teljesítménymérések, szigetelési ellenállás mérése
 • Tűz- és robbanásveszélyesség
 • A felülvizsgálati rendszer és a felülvizsgálati eljárás
 • Felülvizsgálati dokumentáció, a minősítő irat
 • Villamos hálózatok felépítése
 • Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése, készítése
 • Villamos anyagok, szerelvények, berendezések ismerete
 • Villamos célműszerek használata
 • Villamos mérések
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

Kapcsolódó dokumentumok: