Ha képezni kívánja munkatársait

Figyelem! Megváltozik az OKJ!

Megjelent az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ), amely a tanfolyami képzések területén 2013. január 1-től lép életbe. Az új OKJ - az eddigiektől eltérően - felnőttképzésben is kötelező óraszámokat ír elő. Számos szakterületen ez a jelenleginél magasabb óraszámokat és ebből következően hosszabb és költségesebb tanfolyamokat jelent majd. Ragadja meg Ön is a lehetőséget, tekintse meg kínálatunkat, és jelentkezzen tanfolyamainkra még most!

Képzés adatlap

Erőművi kazángépész

Nyvsz.: E-000534/2014/A023 (Kft.)

Szakmai terület: Energetika OKJ, képzés azonosító: 51 522 02
Előfeltétel: érettségi vizsga Képzési forma: kihelyezett csoportos felnőttképzés
Egészségügyi alkalmassági vizsga: Van Képzési idő: 320 óra

Munkaterület leírása:

Képes betartani/betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat

Képes az erőmű rendszereit, berendezéseit, eszközeit gazdaságosan és szakszerűen üzemeltetni, indítani, leállítani

Képes szerkezetileg teljes körűen szemrevételezni, ellenőrizni a kazánt, segédberendezéseit és biztonsági berendezéseit

Képes a kezelési utasítás szerinti állapotba hozni a kazán szerelvényeit

Képes meggyőződni a kazán irányítástechnikai rendszerének működőképességéről

Képes üzemkész állapotba hozni a füstgáz rendszert (csappantyúk, ventilátorok, csatornák)

Képes ellenőrizni, ellenőriztetni a kazán töltéséhez a víz előírt minőségét

Képes dokumentálni a végrehajtott munkát és a beavatkozásokat

 

Egyéb megjegyzés:

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11099-12

Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei

írásbeli

11100-12

Erőművi kazán ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása

írásbeli, gyakorlat

11101-12

Erőművi kazán üzemeltetése

írásbeli, gyakorlat

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Erőművi kazán üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése:

Erőművi kazán üzemeltetési feltételeinek beállítása, az indítási és leállítási állapotok meghatározása. Víz-gőz útvonalak kijelölése, paraméterek meghatározása, ellenőrzése. Tüzelőanyag ellátás biztosítása. A szükséges segédberendezések darabszámának és üzemállapotának beállítása.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %


Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Erőművi kazán üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése:

A központilag összeállított tételsor a következő témaköröket tartalmazza:

Hőenergetika alapjai

Víz-gőz állapotjelzők

Víz- gőztermelés elmélete

Villamos energetikai alapismeretek

Mérés-, szabályozás- és irányítástechnika

Kazán biztonsági és tűzvédelmi ismeretek

Kazán felépítése, szerkezete

Kazán kiszolgáló és segédberendezések

Kazánüzemeltetés, indulási és leállási állapot

Kazán hatásfok, kazán veszteségek

Kezelőszemélyzet feladatai kazánüzemeltetés esetén

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

Kapcsolódó dokumentumok: