Ha képezni kívánja munkatársait

Figyelem! Megváltozik az OKJ!

Megjelent az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ), amely a tanfolyami képzések területén 2013. január 1-től lép életbe. Az új OKJ - az eddigiektől eltérően - felnőttképzésben is kötelező óraszámokat ír elő. Számos szakterületen ez a jelenleginél magasabb óraszámokat és ebből következően hosszabb és költségesebb tanfolyamokat jelent majd. Ragadja meg Ön is a lehetőséget, tekintse meg kínálatunkat, és jelentkezzen tanfolyamainkra még most!

Képzés adatlap

Erőművi gőzturbina gépész

Nyvsz.: E-000534/2014/A022 (Kft.)

Szakmai terület: Energetika OKJ, képzés azonosító: 51 522 01
Előfeltétel: érettségi vizsga Képzési forma: kihelyezett csoportos felnőttképzés
Egészségügyi alkalmassági vizsga: Van Képzési idő: 320 óra

Munkaterület leírása:

Képes betartani/betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat

Képes a gőzturbina rendszereit, segédberendezéseit, kapcsolódó eszközeit gazdaságosan és szakszerűen üzemeltetni

Képes gondoskodni a gőzturbina és segédberendezéseinek működőképességéről

Képes a gyártó üzemeltetési és karbantartási utasításainak megfelelően gondoskodni a gép működtetéséről

Képes folyamatosan meggyőződni a gőzturbina irányítástechnikai és védelmi rendszerének működőképességéről

Képes gondoskodni a gép indításának feltételeiről, az alapüzemi paraméterek meglétéről

Képes azonnal jelezni, és intézkedni, ha a gőzturbina vagy segédberendezéseinek működésében vagy műszaki állapotában rendellenességet észlel

Képes figyelemmel kísérni a gép hatásfokát jelző paramétereket és elvégezi a szükséges üzemviteli ellenőrzéseket, védelmi próbákat

 

Képes a gép karbantartása előtt biztosítani a feltételek meglétét

 

Képes dokumentálni a végrehajtott munkát és a beavatkozásokat, helyszíni ellenőrzések adatait, a gyártó és az üzemeltető előírásai alapján

 

Egyéb megjegyzés:

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11099-12

Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei

írásbeli

11445-12

Erőművi gőzturbina ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása

írásbeli, gyakorlat

11102-12

Gőzturbina karbantartása, üzemzavar-elhárítás

írásbeli, gyakorlat

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Erőművi gőzturbina üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése:

Erőművi gőzturbina indításnak előkészítése, helyszíni ellenőrzés lépései, szükséges segédrendszerek indítási sorrendje, indításhoz szükséges alap üzemi paraméterek. Főgőz és újrahevített gőzrendszer és megkerülő rendszerek biztosítása, védelmi és vezérlőrendszer működőképességének ellenőrzése, gőzturbina indítása. Gépegység felfuttatása, kapcsolása a villamos hálózatra, felterhelés, üzemi paraméterek biztosítása. Berendezések, segédrendszerek üzemi állapota. Kondenzátor, hűtővíz rendszer. Turbina paraméterei. Kenőolaj, hűtővíz, kondenzvíz szerepe. Üzembiztonság Rendellenes üzemmenetek felismerése, jellemző gőzturbina-védelmek, gőzturbina gépész feladatai üzemzavaros esetekben. Gőzturbina karbantartási feladatai.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %


Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Erőművi gőzturbina üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése:

A központilag összeállított tételsor a következő témaköröket tartalmazza:

Hőenergetika alapjai

Villamos energetikai alapismeretek

Gőzturbinák felépítése és működése, turbinalapátok típusai, sebességi háromszögek

Gőzturbina üzemeltetés, indítás fel/leterhelés, leállítás, üzemzavarok kezelése

Gőzturbina hatásfokok, veszteségek, üzemeltetési paraméterek, teendők a gép hatásfokának helyreállítására

Gőzturbina kezelők feladatai

Gőzturbinás gyűjtősínes, kogenerációs és kombinált ciklusú erőművek

Mérés-, szabályozás- és irányítástechnika

Vegyészeti ismeretek, kenőolajok típusai

Erőművi biztonságtechnikai és környezetvédelmi ismeretek

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

Kapcsolódó dokumentumok: