Ha képezni kívánja munkatársait

Figyelem! Megváltozik az OKJ!

Megjelent az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ), amely a tanfolyami képzések területén 2013. január 1-től lép életbe. Az új OKJ - az eddigiektől eltérően - felnőttképzésben is kötelező óraszámokat ír elő. Számos szakterületen ez a jelenleginél magasabb óraszámokat és ebből következően hosszabb és költségesebb tanfolyamokat jelent majd. Ragadja meg Ön is a lehetőséget, tekintse meg kínálatunkat, és jelentkezzen tanfolyamainkra még most!

Képzés adatlap

Erőművi gépész

Nyvsz.: E-000534/2014/A030 (Kft.)

Szakmai terület: Energetika OKJ, képzés azonosító: 52 522 01
Előfeltétel: érettségi vizsga Képzési forma: kihelyezett csoportos felnőttképzés
Egészségügyi alkalmassági vizsga: Van Képzési idő: 640 óra

Munkaterület leírása:

Képes betartani/betartatni a munkabiztonsági, minőségbiztosítási és környezetvédelmi előírásokat

Képes az erőmű rendszereit, berendezéseit, eszközeit gazdaságosan és szakszerűen üzemeltetni, indítani, leállítani

Képes szerkezetileg teljes körűen szemrevételezni, ellenőrizni a kazán és gőzturbina fő- és segédberendezéseit és biztonsági berendezéseit

Képes a kezelési utasítás szerint üzemkész állapotba hozni a kazán és gőzturbina berendezéseit

Képes erőműben gondoskodni a vízkémiai előírások betartásáról

Képes gondoskodni a kazán és gőzturbina berendezéseinek működőképességéről

Képes a gyártó üzemeltetési és karbantartási utasításainak megfelelően gondoskodni a gépek működtetéséről

Képes folyamatosan meggyőződni a kazán és gőzturbina irányítástechnikai és védelmi rendszerének működőképességéről

 

Képes gondoskodni a gépek indításának feltételeiről, az alapüzemi paraméterek meglétéről

 

Képes azonnal jelezni, és intézkedik, ha a kazán és gőzturbina berendezések működésben vagy műszaki állapotában rendellenességet észlel

 

Képes figyelemmel kísérni a berendezések hatásfokát jelző paramétereket és elvégzi a szükséges üzemviteli ellenőrzéseket, védelmi próbákat

 

Képes a berendezések karbantartása előtt biztosítani a feltételek meglétét

 

Képes dokumentálni a végrehajtott munkát és a beavatkozásokat, helyszíni ellenőrzések adatait, a gyártók és az üzemeltető előírásai alapján

 

Egyéb megjegyzés:

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:


A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11099-12

Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei

írásbeli

11100-12

Erőművi kazán ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása

írásbeli, gyakorlati

11101-12

Erőművi kazán üzemeltetése

írásbeli, gyakorlati

11102-12

Gőzturbina karbantartása, üzemzavar-elhárítás

írásbeli, gyakorlati

11445-12

Erőművi gőzturbina ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása

írásbeli, gyakorlati

11498-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

írásbeli

11499-12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

I.A) A vizsgafeladat megnevezése:

Erőművi kazán üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése:

Erőművi kazán üzemeltetési feltételeinek beállítása, az indítási és leállítási állapotok meghatározása. Víz-gőz útvonalak kijelölése, paraméterek meghatározása, ellenőrzése. Tüzelőanyag ellátás biztosítása. A szükséges segédberendezések darabszámának és üzemállapotának beállítása.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

I:B) A vizsgafeladat megnevezése:    

Erőművi gőzturbina üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése:

Erőművi gőzturbina indításnak előkészítése, helyszíni ellenőrzés lépései, szükséges segédrendszerek indítási sorrendje, indításhoz szükséges alap üzemi paraméterek. Főgőz és újrahevített gőzrendszer és megkerülő rendszerek biztosítása, védelmi és vezérlőrendszer működőképességének ellenőrzése, gőzturbina indítása. Gépegység felfuttatása, kapcsolása a villamos hálózatra, felterhelés, üzemi paraméterek biztosítása. Berendezések, segédrendszerek üzemi állapota. Kondenzátor, hűtővíz rendszer. Turbina paraméterei. Kenőolaj, hűtővíz, kondenzvíz szerepe. Üzembiztonság: Rendellenes üzemmenetek felismerése, jellemző gőzturbina-védelmek, gőzturbina gépész feladatai üzemzavaros esetekben. Gőzturbina karbantartási feladatai.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %


Szóbeli vizsgatevékenység

II.A) A vizsgafeladat megnevezése:

Erőművi kazán üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése:

A központilag összeállított tételsor a következő témaköröket tartalmazza:

Hőenergetika alapjai

Víz-gőz állapotjelzők

Víz- gőztermelés elmélete

Villamos energetikai alapismeretek

Mérés-, szabályozás- és irányítástechnika

Kazán biztonsági és tűzvédelmi ismeretek

Kazán felépítése, szerkezete

Kazán kiszolgáló és segédberendezések

Kazánüzemeltetés, indulási és leállási állapot

Kazán hatásfok, kazán veszteségek

Kezelőszemélyzet feladatai kazánüzemeltetés esetén

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

II:B) A vizsgafeladat megnevezése:

Erőművi gőzturbina üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése:

A központilag összeállított tételsor a következő témaköröket tartalmazza:

Hőenergetika alapjai

Villamos energetikai alapismeretek

Gőzturbinák felépítése és működése, turbinalapátok típusai, sebességi háromszögek

Gőzturbina üzemeltetés, indítás fel/leterhelés, leállítás, üzemzavarok kezelése

Gőzturbina hatásfokok, veszteségek, üzemeltetési paraméterek, teendők a gép hatásfokának helyreállítására

Gőzturbina kezelők feladatai

Gőzturbinás gyűjtősínes, kogenerációs és kombinált ciklusú erőművek    

Mérés-, szabályozás- és irányítástechnika

Vegyészeti ismeretek, kenőolajok típusai

Erőművi biztonságtechnikai és környezetvédelmi ismeretek

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

Kapcsolódó dokumentumok: