Ha képezni kívánja munkatársait

Figyelem! Megváltozik az OKJ!

Megjelent az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ), amely a tanfolyami képzések területén 2013. január 1-től lép életbe. Az új OKJ - az eddigiektől eltérően - felnőttképzésben is kötelező óraszámokat ír elő. Számos szakterületen ez a jelenleginél magasabb óraszámokat és ebből következően hosszabb és költségesebb tanfolyamokat jelent majd. Ragadja meg Ön is a lehetőséget, tekintse meg kínálatunkat, és jelentkezzen tanfolyamainkra még most!

Képzés adatlap

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Nyvsz.: E-000534/2014/A005 (Kft.)

Szakmai terület: Energetika OKJ, képzés azonosító: 35 522 03
Előfeltétel: 3 év erősáramú szakmai gyakorlat, az előírt szakmai végzettség megszerzését követően, OKJ-s Villanyszerelő, vagy az SZVK-ban felsoroltak valamelyike Képzési forma: kihelyezett csoportos felnőttképzés
Egészségügyi alkalmassági vizsga: Van Képzési idő: 80 óra
érintésvédelem , OKJ

Munkaterület leírása:

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Erősáramú villamos berendezések hibavédelmi (érintésvédelmi) rendszerének szabvány szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése, az ellenőrzés eredményének dokumentálása

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • szerelői ellenőrzést és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot végezni
 • hibavédelmi (érintésvédelmi) módot megállapítani
 • EPH kialakítást ellenőrizni
 • védővezető és az üzemi nullavezető szétválasztását vizsgálni
 • TN rendszer (nullázás) kialakítását ellenőrzi
 • hurokimpedanciát mérni
 • kioldószervet ellenőrizni, értékelni
 • megengedettnél nagyobb hurok impedancia okát feltárni
 • TT rendszer (védőföldelés) kialakítását ellenőrizni
 • földelési- és földelési-hurok ellenállást mérni
 • IT rendszer (szigetelt rendszer) érintésvédelmét ellenőrizni
 • földelési ellenállást és zárlati áramot mérni
 • védővezető nélküli hibavédelmi (érintésvédelmi) módokat ellenőrizni
 • szigetelési ellenállás méréseket végezni,
 • hibákat feltárni, és minősíteni
 • mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíteni, értékelni
 • érintésvédelmi minősítő iratot készíteni

Egyéb megjegyzés:

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése és a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11267-12 - Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata - írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata
A vizsgafeladat ismertetése:

 • Szerelői ellenőrzést és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot végez
 • Hibavédelmi (érintésvédelmi) módot megállapít
 • TN rendszer (nullázás) kialakítását ellenőrzi
 • Hurokimpedanciát mér
 • TT rendszer (védőföldelés) kialakítását ellenőrzi
 • Földelési- és földelési-hurok ellenállást mér
 • Kioldószervet ellenőriz, értékel
 • EPH kialakítást ellenőriz
 • Védővezető nélküli hibavédelmi (érintésvédelmi) módokat ellenőriz
 • Szigetelési ellenállás méréseket végez
 • Hibákat feltár, és minősít
 • Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzít, értékel
 • Érintésvédelmi minősítő iratot készít
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata tesztfeladat
A vizsgafeladat ismertetése:
Tesztfeladat:
 • A szakterületet érintő hatályos jogszabályok
 • A szakterület érvényes és visszavont szabványai
 • Villamos áram élettani hatásai, műszaki mentés és elsősegélynyújtás
 • Feszültség alatti és feszültség közeli munkavégzés előírásai
 • Hibavédelmi (érintésvédelmi) módok
 • Hibavédelmi (érintésvédelmi) vizsgálati és mérési módszerek
 • Felülvizsgálati dokumentáció, a minősítő irat
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata
A vizsgafeladat ismertetése:
 • A szakterületet érintő hatályos jogszabályok
 • A szakterület érvényes és visszavont szabványai
 • Feszültség alatti és feszültség közeli munkavégzés előírásai
 • Hibavédelmi (érintésvédelmi) módok
 • Hibavédelmi (érintésvédelmi) vizsgálati és mérési módszerek
 • Villamos anyagok, szerelvények, berendezések ismerete
 • A felülvizsgálat módszerei és tartalma
 • Felülvizsgálati dokumentáció, a minősítő irat
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%


Kapcsolódó dokumentumok: