Ha képezni kívánja munkatársait

Figyelem! Megváltozik az OKJ!

Megjelent az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ), amely a tanfolyami képzések területén 2013. január 1-től lép életbe. Az új OKJ - az eddigiektől eltérően - felnőttképzésben is kötelező óraszámokat ír elő. Számos szakterületen ez a jelenleginél magasabb óraszámokat és ebből következően hosszabb és költségesebb tanfolyamokat jelent majd. Ragadja meg Ön is a lehetőséget, tekintse meg kínálatunkat, és jelentkezzen tanfolyamainkra még most!

Képzés adatlap

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető)

Nyvsz.: E-000534/2014/A001 (Kft.)

Szakmai terület: Gépipar OKJ, képzés azonosító: 32 582 02
Előfeltétel: alapfokú iskolai végzettség Képzési forma: kihelyezett csoportos felnőttképzés
Egészségügyi alkalmassági vizsga: Van Képzési idő: 60 óra

Munkaterület leírása:

Kezeli az építési és anyagmozgatási munkák elvégzéséhez használt gépeket és berendezéseket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
- a rendelkezésére álló dokumentumokat (építési rajzok, technológiai tervek, gépkönyvek) áttekintésére;
- a munkaterület és a gép üzembiztonsági ellenőrzését végrehajtani;
- a gép próbáját, üzembe helyezését elvégezni;
- üzemszerű feladatokat végrehajtani, közlekedni a géppel munkahelyen és a közforgalomban;
- építő- és anyagmozgató gépet, berendezést rendeltetésszerűen és biztonságosan kezelni, működtetni;
- a gépet üzemen kívül helyezni, leállítani, rögzíteni és lezárni;
- az előírt karbantartási munkákat, kisebb javításokat a gépen elvégezni;
- gépekhez kapcsolt informatikai, számítástechnikai eszközöket (ha a gép ezekkel rendelkezik) kezelni, felügyelni;
- a géppel kapcsolatos adminisztrációt (pl. gépnapló vezetés) elvégezni;
- alkalmazza a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat.

Targoncavezető:
A targoncavezető munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.


Egyéb megjegyzés:

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A Targoncavezető szakmairány szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése és a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10443-16- Gépkezelők általános ismeretei - írásbeli
10449-16 - Targoncavezetők speciális feladatai - gyakorlati

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Targoncavezető szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Targoncavezetők gyakorlati feladatai A vizsgafeladat ismertetése:

  • Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
  • Szükség esetén bejegyez az emelőgép naplóba.
  • Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
  • Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.
  • Teher mozgatására alkalmas szereléket kiválaszt, ellenőriz, használ.
  • Szükség esetén használja a rögzítő eszközöket.
  • Irányítóval kapcsolatot tart.
  • Targoncát üzemeltet, munkavégzést hajt végre.
  • Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Targoncavezetők elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %


Kapcsolódó dokumentumok: