Ha képezni kívánja munkatársait

Figyelem! Megváltozik az OKJ!

Megjelent az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ), amely a tanfolyami képzések területén 2013. január 1-től lép életbe. Az új OKJ - az eddigiektől eltérően - felnőttképzésben is kötelező óraszámokat ír elő. Számos szakterületen ez a jelenleginél magasabb óraszámokat és ebből következően hosszabb és költségesebb tanfolyamokat jelent majd. Ragadja meg Ön is a lehetőséget, tekintse meg kínálatunkat, és jelentkezzen tanfolyamainkra még most!

Képzés adatlap

Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő

Nyvsz.: E-000534/2014/A020 (Kft.)

Szakmai terület: Energetika OKJ, képzés azonosító: 35 522 20
Előfeltétel: 1 év erősáramú szakmai gyakorlat, OKJ-s Villanyszerelő, vagy az SZVK-ban felsoroltak valamelyike Képzési forma: kihelyezett csoportos felnőttképzés
Egészségügyi alkalmassági vizsga: Van Képzési idő: 24 óra

Munkaterület leírása:

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 
A kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő feladata szerelési, karbantartási munkálatok végzése kisfeszültségű villamos fogyasztásmérő berendezéseken üzemzavar megelőzési, javítási, és karbantartási célból, kisfeszültsé-gű villamos fogyasztói hálózaton, a hálózat kikapcsolása nélkül, az üzem folytonossága érdekében. 

A szakképesítéssel rendelkező képes:
feszültség alatt kicserélni a kisfeszültségű fogyasztásmérő berendezés készülékeit (pl. fogyasztásmérő, áramváltó, kismegszakító, gyűjtősín, mágneskapcsoló, sorkapocs); 
hibát keresni és javítani kisfeszültségű közvetlen és áramváltós fogyasztásmérő berendezéseken; 
munkája során betartani a FAM munkavégzés szabályait; 
munkája során betartani a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat; 
gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről; 
betartani a hibavédelmi (érintésvédelmi) szabályokat; 
baleset esetén az előírások szerint eljárni.

Egyéb megjegyzés:A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

sorszám

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

a modulzáró vizsga időtartama

1.

11274-12

Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelés

gyakorlati, írásbeli

min.30 perc és 30 perc

 

A képzés komplex szakmai vizsgával zárul.

Követelménye: A képzés ismeretanyagának elsajátítását követően a képzésben részt vevő személy a megszerzett ismeretekről, készségekről, képességekről a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott előírásoknak megfelelő szakmai vizsgán ad számot, amelynek eredményessége esetén OKJ-s szakképesítés-ráépülést igazoló államilag elismert bizonyítványt kap.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

Modulzáró vizsgák sikeres, legalább 61%-os teljesítése.


A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:


Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelés 
A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt feszültség alatti mérőhelyi szerelési feladatot old meg a FAM előírások szerint. 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 
A vizsgafeladat értékelési aránya: 50%

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás az Országos FAM Bizottság gondozásában összeállí-tott feladatbank kérdéseiből összeválogatott tesztsor kérdéseire. 
A vizsgafeladat ismertetése: A FAM Szabályzat, valamint a mérőhelyi FAM tevékenységekkel kapcsolatos elméleti ismeretek. Az írásbeli központilag összeállított kérdései a 4. Szakmai követelmények feje-zetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza. 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

Kapcsolódó dokumentumok: