Ha képezni kívánja munkatársait

Figyelem! Megváltozik az OKJ!

Megjelent az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ), amely a tanfolyami képzések területén 2013. január 1-től lép életbe. Az új OKJ - az eddigiektől eltérően - felnőttképzésben is kötelező óraszámokat ír elő. Számos szakterületen ez a jelenleginél magasabb óraszámokat és ebből következően hosszabb és költségesebb tanfolyamokat jelent majd. Ragadja meg Ön is a lehetőséget, tekintse meg kínálatunkat, és jelentkezzen tanfolyamainkra még most!

Képzés adatlap

Középfeszültségű FAM szerelő kombinált technológiával

Nyvsz.: E-000534/2014/A019 (Kft.)

Szakmai terület: Energetika OKJ, képzés azonosító: 35 522 19
Előfeltétel: 1 év középfeszültségű FAM gyakorlat a végzettséget megszerzését követően, Középfeszültségű FAM Szerelő, vagy Középfeszültségű FAM szerelő távolból végzett technológiával Képzési forma: kihelyezett csoportos felnőttképzés
Egészségügyi alkalmassági vizsga: Van Képzési idő: 120 óra

Munkaterület leírása:

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 

A középfeszültségű FAM szerelő létesítési, üzemzavar megelőzési és javítási, karbantartási feladatokat hajt végre középfeszültségű villamos hálózatokon és berendezéseken, azok kikapcsolása nélkül, az üzem folytonos-sága érdekében. Szakmai munkavédelmi ismeretei és felszerelései használatával, kombinált módszerrel végez munkát középfeszültségű szabadvezetéken.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
különböző mérési, ellenőrzési feladatokat végezni; 
áramkötéseket bontani és létrehozni; 
új leágazást hálózatra kapcsolni; 
nyitott vagy zárt oszlopkapcsolókat karbantartani, cserélni, telepíteni; 
tartó- és feszítő szigetelőt cserélni; 
kereszttartót cserélni; 
vonali bontási pontot kialakítani; 
szálkisodródást javítani; 
gallyazni; 
vezetéket beszabályozni; 
a középfeszültségű hálózat tartószerkezeteire közös oszlopsoros hálózatot létesíteni (pl. gyengeáramú vagy kisfeszültségű hálózat); 
munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat; 
gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről; 
betartani az érintésvédelmi szabályokat; 
baleset esetén az előírások szerint eljárni.

Egyéb megjegyzés:

A modulzáró vizsgák megnevezése és vizsgatevékenysége:

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

sor-szám

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

a modulzáró vizsga időtartama

1.

12129-17

Középfeszültségű FAM szerelés kombinált technológiával

gyakorlati, írásbeli

min.30 perc és 30 perc

 


A képzés komplex szakmai vizsgával zárul.

Követelménye: A képzés ismeretanyagának elsajátítását követően a képzésben részt vevő személy a megszerzett ismeretekről, készségekről, képességekről a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott előírásoknak megfelelő szakmai vizsgán ad számot, amelynek eredményessége esetén OKJ-s szakképesítés-ráépülést igazoló államilag elismert bizonyítványt kap.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

Modulzáró vizsgák sikeres, legalább 61%-os teljesítése.


A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:


Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Középfeszültségű FAM szerelés kombinált technológiával 
A vizsgafeladat ismertetése: Kiválasztott FAM tevékenységet hajt végre 
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás az Országos FAM Bizottság gondozásában összeállí-tott feladatbank kérdéseiből összeválogatott tesztsor kérdéseire 
A vizsgafeladat ismertetése:  Az írásbeli központilag összeállított kérdései a 4. Szakmai követel-mények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza. 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

Kapcsolódó dokumentumok: