Ha képezni kívánja munkatársait

Figyelem! Megváltozik az OKJ!

Megjelent az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ), amely a tanfolyami képzések területén 2013. január 1-től lép életbe. Az új OKJ - az eddigiektől eltérően - felnőttképzésben is kötelező óraszámokat ír elő. Számos szakterületen ez a jelenleginél magasabb óraszámokat és ebből következően hosszabb és költségesebb tanfolyamokat jelent majd. Ragadja meg Ön is a lehetőséget, tekintse meg kínálatunkat, és jelentkezzen tanfolyamainkra még most!

Képzés adatlap

Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)

Nyvsz.: E-000534/2014/A027 (Kft.)

Szakmai terület: Energetika OKJ, képzés azonosító: 31 522 03
Előfeltétel: alapfokú iskolai végzettség Képzési forma: kihelyezett csoportos felnőttképzés
Egészségügyi alkalmassági vizsga: Van Képzési idő: 200 óra

Munkaterület leírása:

Képes ellenőrizni a kazán vízszintjét

Képes biztosítani a kazán elektromos ellátását

Képes biztosítani a kazán tüzelőanyag ellátását

Képes elindítani/működtetni a vízlágyítót, a sótalanítót, gáztalanítót, a tápvízellátást

Képes ellenőrizni a reteszfeltételeket

Képes elindítani az égéslevegő ventilátort

Képes rákapcsolni a kazánt a rendszerre

Képes beindítani a kazánt, gázzal vagy olajjal

 

Képes sikertelen üzemindítást követően felülvizsgálni a reteszfeltételeket a kazánnál és a tüzelőberendezésnél

 

Képes ellenőrizni a láng minőségét, a tüzelőanyag-levegő arányt

 

Képes felügyelni, műszakonként ellenőrizni a biztonsági szelepek állapotát

 

Képes felügyelni az üzemi szerelvények működését, állapotát

 

Képes helyi technológiai berendezéseket, rendszereket működtetni, ellenőrizni

 

Képes ellenőrizni a kapcsolódó energetikai rendszerek üzemszerű állapotát

 

Képes figyelemmel kísérni a mérőórák állását

 

Képes vízminőségi méréseket végezni

 

Képes a kazánt előírás szerint iszapolni

 

Képes a biztonságos üzemvitelt felügyelni, ellenőrizni

 

Képes az előforduló hiba megszüntetéséről hatáskörében intézkedni

 

Képes vészhelyzet esetén a rendszerek működését leállítani

 

Képes szükség esetén felettesét értesíteni

 

Képes előkészíteni a tüzelőanyagokat felhasználásra, vagy tárolásra

 

Képes tűzvédelmi-, gázkoncentráció mérő-, vészszellőztető rendszert felügyelni

 

Képes vezetni az üzemi naplót, dokumentálni a műszakban történteket

 

Képes biztosítani a veszélyes anyagok hatósági előírásoknak megfelelő tárolását

 

Egyéb megjegyzés:

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10214-12

Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok

gyakorlati

11417-12

Kisteljesítményű-kazán fűtői (max. 2 t/h) feladatok

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kisteljesítményű-kazán fűtői (max. 2t/h) feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

Mutassa be a helyszínen a normál üzemi kazánleállítás technológiai műveleteit időrendi sorrendben.

Mutassa be adott kazánberendezés esedékes hatósági szilárdsági ellenőrzéséhez szükséges, teljes körű, megbízható, ellenőrzött leválasztásának, nyomásmentesítésének, a töltet eltávolításának és a környezeti hőmérsékletre hűtésnek fázisait.

Mutassa be a kazánberendezés működő technológiától való leválasztásának munkavédelmi vonzatait.

Mutassa be az adott kazán Üzemeltetési, Karbantartási Utasításában a szilárdsági nyomáspróba végzésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

Mutassa be adott kazán tüzelőberendezését, az alkotó elemek szerepét, az égőberendezés műszerezettségét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki az égőberendezés üzemeltetésére vonatkozó biztonsági követelmények bemutatására.

Mutassa meg, mely pontokból vesznek mintát és milyen gyakorisággal a víz/gőz minőségének meghatározásához.

Határozza meg a légfelesleg tényezőt a kéményre menő füstgázban, az Ön által mért O2 tartalom alapján. Becsülje meg, mennyiben tér el az adott üzemmódra ajánlott értéktől.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %


A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kisteljesítményű-kazán fűtői (max. 2t/h) szóbeli vizsgafeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései az Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok, valamint a Kisteljesítményű-kazán fűtői (max. 2t/h) feladatok c. modul témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Kapcsolódó dokumentumok: