Ha képezni kívánja munkatársait

Figyelem! Megváltozik az OKJ!

Megjelent az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ), amely a tanfolyami képzések területén 2013. január 1-től lép életbe. Az új OKJ - az eddigiektől eltérően - felnőttképzésben is kötelező óraszámokat ír elő. Számos szakterületen ez a jelenleginél magasabb óraszámokat és ebből következően hosszabb és költségesebb tanfolyamokat jelent majd. Ragadja meg Ön is a lehetőséget, tekintse meg kínálatunkat, és jelentkezzen tanfolyamainkra még most!

Képzés adatlap

Kazánkezelő (2-12 t/h között)

Nyvsz.: E-000534/2014/A025 (Kft.)

Szakmai terület: Energetika OKJ, képzés azonosító: 32 522 02
Előfeltétel: alapfokú iskolai végzettség Képzési forma: kihelyezett csoportos felnőttképzés
Egészségügyi alkalmassági vizsga: Van Képzési idő: 280 óra

Munkaterület leírása:

Képes tüzelőanyag ellátó rendszert üzembe helyezni

Képes kazánberendezést feltölteni

Képes kazánszintet felügyelni

Képes tápvíz/pótvíz ellátó rendszert felügyelni

Képes levegőellátó, füstgáz elvezető rendszert működtetni

Képes ellenőrizni a reteszfeltételek meglétét

Képes égőberendezést indítani, üzemeltetni, leállítani

Képes tápvíz-, keringtető-, olajellátó-, nyomásfokozó-, stb. szivattyúkat működtetni

Képes kazánberendezést indítani, rendszerre kötni, leállítani, leválasztani

Képes sikertelen üzemindítást követően a reteszfeltételeket felülvizsgálja

Képes felügyelni a lángképet, lánghosszat

Képes üzemi, szolgáltatási paramétereket felügyelni

Képes  ellenőrizni a helyes gáz-levegő arányt szemrevételezéssel, füstgáz mintavételezéssel, elemzéssel

Képes a mérési eredményektől függően vagy meghatározott időszakonként a kazánt iszapolni

Képes ellenőrizni a rábízott energetikai rendszerek üzemszerű állapotát

Képes felügyelni az üzemi szerelvények működését, a biztonsági szerelvények állapotát

Képes felügyelni a kazánház, csarnok, tüzelőanyag tároló tűzvédelmi rendszerét

Képes hiba esetén hibaelemzést végezni

Képes hatáskörében a hiba megszűntetéséről intézkedni

Képes vészhelyzet esetén a rendszerek működését leállítani

Képes szükség esetén felettesét értesíteni

Képes biztosítani a veszélyes anyagok hatósági előírásoknak megfelelő tárolását

Képes felügyelni az üzemi csarnok vészszellőztető, veszélyes gázkoncentrációt mérő rendszerét

Képes folyamatirányító számítógépet kezelni

Képes  vezetni az üzemi naplót, dokumentálni a műszakban történteket

Egyéb megjegyzés:

Szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés (OKJ szerinti szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés esetén az értékelő rendszer – modulzáró vizsgákat is tartalmazó - leírása


A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

10214-12

Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok

gyakorlati

11416-12

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelői feladatok

írásbeli

11417-12

Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h) feladatok

írásbeli

11418-12

Kazánkezelői (2-12 t/h között) feladatok

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

I. A) A vizsgafeladat megnevezése:

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelői feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

Mutassa be a helyszínen adott berendezés gáz ellátó rendszerét, a rendszer működését, főbb alkotó elemeit, feladataikat, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Ismertesse részletesen a nyomásszabályozó állomás felépítését (záró szerelvények, szűrő, redukáló, biztonsági szerelvények, műszerezettség, stb.)

Mutassa be az olaj lefejtő, tároló, befejtő rendszert, az olajszivattyú telepet, adott hőtechnikai berendezés (kazán, kemence, szárító) olajellátó rendszerét, az olajellátó rendszer üzemi és biztonsági szerelvényeit, a nyomásfokozó szivattyúkat

Mutassa be adott égőberendezés alkotó elemeit, azok szerepét, működését, az égőberendezés műszerezettségét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki az égőberendezés üzemeltetésére vonatkozó biztonsági követelmények bemutatására

Mutassa be az adott ipari gázfogyasztó berendezést magában foglaló üzemi csarnok légterében a gázkoncentrációt mérő és beavatkozó rendszert

Mutassa be az adott olaj- és gáztüzelő berendezés Üzemeltetési, Karbantartási Utasításában a tüzelőanyag ellátó rendszer üzembe vételére vonatkozó előírásokat

Értelmezze a gáz- és/vagy olajfogyasztó berendezés (égő) adattábláját.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 25%

I. B) A vizsgafeladat megnevezése:

Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h) feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

Mutassa be a helyszínen a normál üzemi kazánleállítás technológiai műveleteit időrendi sorrendben.

Mutassa be adott kazánberendezés esedékes hatósági szilárdsági ellenőrzéséhez szükséges teljes körű, megbízható, ellenőrzött leválasztásának, nyomásmentesítésének, a töltet eltávolításának és a környezeti hőmérsékletre hűtésnek fázisait.

Mutassa be a kazánberendezés működő technológiától való leválasztásának munkavédelmi vonzatait.

Mutassa be az adott kazán Üzemeltetési, Karbantartási Utasításában a szilárdsági nyomáspróba végzésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

Mutassa be adott kazán tüzelőberendezését, az alkotó elemek szerepét, az égőberendezés műszerezettségét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki az égőberendezés üzemeltetésére vonatkozó biztonsági követelmények bemutatására.

Mutassa meg, mely pontokból vesznek mintát és milyen gyakorisággal a víz/gőz minőségének meghatározásához.

Határozza meg a légfelesleg tényezőt a kéményre menő füstgázban, az Ön által mért O2 tartalom alapján. Becsülje meg, mennyiben tér el az adott üzemmódra ajánlott értéktől.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 25%

I. C) A vizsgafeladat megnevezése:

Kazán kezelői (2-12 t/h között) feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

Mutassa be adott kazánberendezés szerkezeti elemeit, azok szerepét, a kazánban lejátszódó hőtermelést-hőátadást. Mutassa be a víz/gőz útját a vegyészettől a kazánból való kilépésig.

Mutassa be a kazánberendezés tüzelőanyag ellátó rendszereit, az alkotó elemeket, azok szerepét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Értékelje a tüzelőanyag ellátó rendszerekre (gáz és/vagy olaj) előírt üzemeltetés-biztonsági feltételek érvényesülését.

Mutassa be tápvíz-ellátó rendszert, a gáztalanítási folyamatot, a gáztalanító berendezés felépítését, működését, ismertesse a gáztalanított víz, a fűtőgőz és a sarjúgőz mennyiségi arányokat. Mutassa be a tápszivattyú telepet, a dobszint szabályozást, a tápfejet, a főgőznyomás- és hőmérsékletszabályozást.

Mutassa be adott kazán tüzelőberendezését, a részegységek szerepét, az égőberendezés műszerezettségét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki az égőberendezés üzembe vételére vonatkozó biztonsági követelmények bemutatására.

Mutassa be adott kazán esetében az üzembe helyezhetőségi feltételek ellenőrzésének menetét.

Mutassa be az adott kazánberendezésnek helyt adó üzemi csarnok (kazánház) légterében a gázkoncentrációt mérő, jelző és riasztó rendszert.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 25%


Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kazánkezelő (2-12 t/h között) szóbeli vizsgafeladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

Kapcsolódó dokumentumok: