Ha képezni kívánja munkatársait

Figyelem! Megváltozik az OKJ!

Megjelent az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ), amely a tanfolyami képzések területén 2013. január 1-től lép életbe. Az új OKJ - az eddigiektől eltérően - felnőttképzésben is kötelező óraszámokat ír elő. Számos szakterületen ez a jelenleginél magasabb óraszámokat és ebből következően hosszabb és költségesebb tanfolyamokat jelent majd. Ragadja meg Ön is a lehetőséget, tekintse meg kínálatunkat, és jelentkezzen tanfolyamainkra még most!

PÁLYÁZAT EUROKT-AKADÉMIA Szakközépiskola Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör ellátására

Beküldve: 2017. június 13. kedd

A 2011. évi CXC. törvény 67. §-a alapján pályázatot hirdet:

 

EUROKT-AKADÉMIA Szakközépiskola

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör ellátására

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű alkalmazotti jogviszony

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő

A vezető megbízás határozott időre: 2017. szeptember 01-2022. 08. 31-ig szól.

A munkavégzés helye: 2500 Esztergom, Kis Duna sétány 11.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás munkáltató jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amit jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény és a 326/2013. (VIII.30) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltétel:

 

  • egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény 98§ (8) bekezdésben meghatározott végzettség és szakképzettség
  • pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
  • büntetlen előélet
  • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

  • az álláshely betöltéshez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata
  • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
  • a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (pl munkáltatói igazolás)
  • szakmai önéletrajz
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
  • amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. szeptember 01.

 

A pályázat benyújtásának határideje. 2017. augusztus 16.

 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton: EUROKT-AKADÉMIA Szakközépiskola

2500 Esztergom Kis Duna sétány 11.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése és az oktatásért felelős miniszter egyetértése után a Fenntartó Alapítvány dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.